วิสัยทัศน์

orbix มีความตั้งใจและความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำแห่งศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลในประเทศไทย พร้อมส่งมอบบริการและความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานสากล เพื่อให้ผู้ใช้มั่นใจและเชื่อถือได้

พันธกิจ

  • การพัฒนาคุณภาพการบริการสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง เพื่อความพึงพอใจของผู้ใช้งาน
  • ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฏหมาย และมีระบบที่เสถียรและมีประสิทธิภาพในการใช้งาน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งานในการทำธุรกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลต่าง ๆ
  • มุ่งเน้นสร้างความรู้และความเชื่อมั่นให้ผู้ใช้งาน โดยการเผยแพร่และให้ข้อมูลด้านสินทรัพย์ดิจิทัล เพื่อให้ผู้ใช้งานได้ทำความเข้าใจ ทั้งลักษณะ เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยง ซึ่งควรต้องศึกษาก่อนการลงทุน
executive summary