ทำความรู้จักกับ orbix Reward จาก orbix

เขียนโดย orbix • หมวดหมู่ แคมเปญ • 24 มิ.ย. 2567 • เวลาอ่าน 2 นาที

ทำความรู้จักกับ orbix Reward จาก orbix

ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาหลายคนอาจจะเห็นการเปิดตัว orbix Reward ไปบ้างแล้ว วันนี้ orbix จะพามาศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรม orbix Reward กัน

orbix Reward คืออะไร?

สำหรับ orbix Reward คือ โปรแกรมสะสมคะแนนเพื่อแลกของรางวัลพิเศษ ผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน  orbix Trade (เฉพาะเวอร์ชัน Mobile)

โดยคะแนนดังกล่าว ผู้ใช้งานจะได้รับจากการร่วมทำกิจกรรมต่าง ๆ เช่น เข้าร่วมภารกิจพิเศษ, ร่วมกิจกรรมประจำเดือน หรือ

รับพอยต์จากการเช็กอินรายวัน (Daily Check-in) ยิ่งเช็กอินยิ่งได้พอยต์

โอกาสพิเศษ! ต้อนรับการเปิดตัว orbix Reward ทาง orbix แจกหนัก 300 OBX

ผู้ใช้งานสามารถได้พอยต์ง่ายมาก เพียงล็อกอินเข้าสู่แอป orbix Trade จากนั้นคลิกไปที่  "Account" ที่อยู่ในแถบด้านล่าง และเลือกไปที่ orbix Reward จากนั้นก็จะได้รับพอยต์ 300 OBX ไปสะสมได้ทันที สามารถร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่ วันที่ 25 มิถุนายน 2567 เวลา 15:00 น. ถึง วันที่ 25 กรกฏาคม 2567 เวลา 23:59:59 น. (ตามเวลาประเทศไทย)

สิทธิพิเศษ นี้สำหรับลูกค้าที่มีบัญชีกับ orbix และได้ผ่านการยืนยันตัวตน KYC เรียบร้อยแล้ว ก็สามารถเข้าร่วมสนุกกับกิจกรรมนี้และรับคะแนนพิเศษจากทาง orbix Reward ได้ ทั้งนี้ *สงวนสิทธิ์การรับพอยต์ 300 OBX: 1 ครั้งต่อ 1 บัญชี เท่านั้น

รับพอยต์กันต่อแบบจุก ! กับโปรแกรม Daily Check-in

สำหรับลูกค้าที่มีบัญชีกับ orbix และได้ผ่านการยืนยันตัวตน KYC เรียบร้อยแล้วสามารถกดรับ OBX point รายวัน (Daily Check-in) โดยคุณจะได้รับ 1 สิทธิ์ต่อวัน ต่อ 1 บัญชี เท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 25  มิถุนายน 2567 เวลา 15:00 น. ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2567   23:59:59 น. (ตามเวลาประเทศไทย) หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

orbix Reward ใช้ทำอะไรได้บ้าง?

สำหรับ OBX Point ที่ผู้ใช้งานสะสมไว้สามารถนำมาแลกรับของรางวัล และสิทธิพิเศษต่าง ๆ จาก orbix  ทั้งนี้ สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารและของรางวัลต่าง ๆ จากโปรแกรม orbix Reward ได้ทุก ๆ ช่องทางของ orbix

ข้อกำหนดและเงื่อนไขกิจกรรม (Terms & Conditions) โครงการ ออร์บิกซ์ รีวอร์ด (orbix Reward)

 1. โครงการ ออร์บิกซ์ รีวอร์ด (orbix Reward) (“โครงการ orbix Reward”) หมายถึง โครงการการสะสมคะแนน OBX point ที่จัดขึ้นโดย บริษัท ออร์บิกซ์ เทรด จำกัด (“บริษัท”) ตามช่วงระยะเวลาที่บริษัทประกาศกำหนด

 2. ผู้ที่เข้าร่วมโครงการ orbix Reward จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

  a. เป็นบุคคลธรรมดา

  b. มีบัญชี orbix Trade ที่ผ่านการยืนยันตัวตนเสร็จสิ้นแล้ว

 3. ผู้เข้าร่วมโครงการ orbix Reward สามารถกดรับสิทธิ์ 300 OBX point โดยผู้เข้าร่วมโครงการ orbix Reward จะมีสิทธิ์ 1 สิทธิ์ ต่อ 1 บัญชี และเพียง 1 ครั้ง เท่านั้น โดยโครงการ orbix Reward นี้มีระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2567 เวลา 15:00 น. ถึง วันที่ 25 กรกฏาคม 2567   23:59:59 น. (ตามเวลาประเทศไทย) หรือจนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลงโดยบริษัท

 4. ผู้เข้าร่วมโครงการ orbix Reward สามารถกดรับ OBX point รายวัน (Daily Check-in) โดยผู้เข้าร่วมโครงการ orbix Reward จะมีสิทธิ์ 1 สิทธิ์ต่อวัน และต่อ 1 บัญชี เท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน เวลา 15:00 น. – 31 ธันวาคม 2567 เวลา 23:59:59 น. เวลาประเทศไทย) หรือจนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลงโดยบริษัท

 5. OBX point จะมีอายุ 2 ปีนับจากวันที่ได้รับ หากพ้นระยะดังกล่าว จะถือว่า OBX point หมดอายุ โดย OBX point ที่หมดอายุจะถูกหักออกจากระบบโดยอัตโนมัติโดยบริษัทไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมโครงการ orbix Reward ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถนำมาแลกของสมนาคุณจากบริษัทได้อีกต่อไป.

 6. ผู้เข้าร่วมโครงการ orbix Reward สามารถนำ OBX point มาแลกของสมนาคุณต่าง ๆ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯกำหนด โดยเมื่อผู้เข้าร่วมโครงการ orbix Reward ได้นำ OBX point มาแลกของสมนาคุณแล้ว ผู้เข้าร่วมโครงการ orbix Reward จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกการดำเนินการดังกล่าวได้

 7. OBX point และของสมนาคุณต่าง ๆ ไม่สามารถแลกเปลี่ยน เปลี่ยนเป็นเงินสด ขาย โอน หรือส่งมอบให้บุคคลอื่นได้ และไม่สามารถแลกสิทธิประโยชน์อื่นใดนอกเหนือโครงการ orbix Reward ได้

 8. บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขเงื่อนไขโครงการ orbix Reward ได้ตามที่บริษัทเห็นสมควร ทั้งนี้ การได้รับ OBX point การแลกของสมนาคุณ รายการของสมนาคุณ ตลอดจนการยกเลิกโครงการ orbix Reward นั้น บริษัทจะแจ้งล่วงหน้าผ่านช่องทางการสื่อสารตามที่บริษัทกำหนด

 9. สินทรัพย์ดิจิทัลมีความเสี่ยง โปรดศึกษาและลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

 10. กรณีมีการแจ้งเบาะแสการกระทำผิดหรือข้อร้องเรียนเข้ามา บริษัทจะทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมเรื่องร้องเรียนและดำเนินการตามกระบวนการที่บริษัทได้กำหนดไว้ต่อไป

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด

สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมในเรื่องของการเทรดคริปโต - สินทรัพย์ดิจิทัล สามารถติดตามได้ที่ orbix Blog:

TH: https://www.orbixtrade.com/th/blog

EN: https://www.orbixtrade.com/en/blog  ​

ช่องทางติดตามและอัปเดตข่าวสาร orbix หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Facebook: orbix Official

X: orbix Official

Instagram: orbix Official

Live Chat: orbixtrade.com/th/live-chat

E-mail: [email protected]

บทความถัดไป

How to Identity verification (KYC) with orbix

orbix

Content Writer

บทความที่เกี่ยวข้อง