ประกาศ

ประกาศปิดปรับปรุงระบบฝากเงินบาทแบบทันที และระบบถอนเงินบาทในวันที่ 6 - 7 กรกฎาคม 2567
ประกาศ

ประกาศปิดปรับปรุงระบบฝากเงินบาทแบบทันที และระบบถอนเงินบาทในวันที่ 6 - 7 กรกฎาคม 2567

เนื่องจากธนาคารผู้ให้บริการแจ้งปิดปรับปรุงระบบชั่วคราว

orbix

05 ก.ค. 2567

2 นาที

ประกาศปิดระบบ NDID ผ่านทางธนาคารเกียรตินาคินภัทร (KKP) ในวันที่ 6 - 7 กรกฎาคม 2567
ประกาศ

ประกาศปิดระบบ NDID ผ่านทางธนาคารเกียรตินาคินภัทร (KKP) ในวันที่ 6 - 7 กรกฎาคม 2567

เนื่องจากธนาคารเกียรตินาคินภัทร (KKP) มีการปิดปรับปรุงระบบ NDID

orbix

05 ก.ค. 2567

2 นาที

ประกาศปิดระบบ NDID ผ่านทางธนาคารกรุงศรีอยุธยา (BAY) ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2567
ประกาศ

ประกาศปิดระบบ NDID ผ่านทางธนาคารกรุงศรีอยุธยา (BAY) ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2567

เนื่องจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา (BAY) มีการปิดปรับปรุงระบบ NDID

orbix

05 ก.ค. 2567

2 นาที

ประกาศสำคัญ: แจ้งการเพิกถอนเหรียญ Firo (XZC) ออกจาก orbix
ประกาศ

ประกาศสำคัญ: แจ้งการเพิกถอนเหรียญ Firo (XZC) ออกจาก orbix

ด้วยบริษัท ออร์บิกซ์ เทรด จำกัด (“บริษัท”) มีการติดตามและทบทวนสินทรัพย์ดิจิทัลที่บริษัทฯที่ ให้บริการบนศูนย์ซื้อขาย บริษัทฯ จึงขอเรียนให้ทราบว่าสินทรัพย์ดิจิทัลดังต่อไปนี้ ไม่ผ่านเกณฑ์การให้บริการของบริษัทฯ

orbix

04 ก.ค. 2567

4 นาที

ประกาศสำคัญ: แอปพลิเคชัน orbix Trade บนระบบปฏิบัติการ iOS ได้ทำการปรับปรุงเสร็จสิ้นแล้ว
ประกาศ

ประกาศสำคัญ: แอปพลิเคชัน orbix Trade บนระบบปฏิบัติการ iOS ได้ทำการปรับปรุงเสร็จสิ้นแล้ว

ขณะนี้แอปพลิเคชัน  orbix Trade บนระบบปฏิบัติการ iOS ได้ทำการปรับปรุงเสร็จสิ้นแล้ว

orbix

26 มิ.ย. 2567

4 นาที

ประกาศสำคัญ: แอปพลิเคชัน orbix Trade บนระบบปฏิบัติการ iOS ปิดปรับปรุงชั่วคราว
ประกาศ

ประกาศสำคัญ: แอปพลิเคชัน orbix Trade บนระบบปฏิบัติการ iOS ปิดปรับปรุงชั่วคราว

เพื่ออัปเกรดระบบ ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2567 เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป

orbix

25 มิ.ย. 2567

4 นาที

1 / 34