โอนเงิน 500 บาทวันนี้ orbix ใจดี รับทันทีอีก 500 บาท !​

เขียนโดย orbix • หมวดหมู่ แคมเปญ • 20 พ.ค. 2567 • เวลาอ่าน 2 นาที

โอนเงิน 500 บาทวันนี้ orbix ใจดี รับทันทีอีก 500 บาท !​

ลูกค้าใหม่ orbix ที่ยืนยันตัวตน (KYC) สำเร็จในระหว่างวันที่ 21 พ.ค. 67 – 20 ส.ค. 67 เพียงโอนเงินเข้าบัญชี orbix ขั้นต่ำ 500 บาท รับเลย Cashback มูลค่า 500 บาท ! ​

แบ่งออกเป็น 3 รอบกิจกรรมได้แก่​

รอบที่ 1. ตั้งแต่วันที่ 21 พ.ค. 67 - 20 มิ.ย. 67  ​

รอบที่ 2. ตั้งแต่วันที่ 21 มิ.ย. 67 - 20 ก.ค. 67  ​

รอบที่ 3. ตั้งแต่วันที่ 21 ก.ค. 67 - 20 ส.ค. 67​

จำกัดจำนวน 600 สิทธิ์ (200 สิทธิ์ต่อรอบ)​

อย่าลืม ! กรอกโค้ด GET500 เพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม​

ลงทะเบียนและยืนยันตัวตนกับ orbix ได้แล้ววันนี้ที่: https://www.orbixtrade.com/launch-app​

ข้อกำหนดและเงื่อนไขกิจกรรม

1. กิจกรรมนี้จัดขึ้นสำหรับลูกค้าใหม่ที่ผ่านการยืนยันตัวตน (KYC) หรืออัปเดตข้อมูลส่วนตัวสำเร็จ ภายในระหว่างวันที่ 21 พ.ค. 67 เวลา 00:00 น. ถึง 20 ส.ค. 67 เวลา 23:59 น. และทำการโอนเงินมายังบัญชี orbix ตามเงื่อนไขที่กำหนด  ​

2. ระยะเวลากิจกรรม ตั้งแต่วันที่ 21 พ.ค. 67 เวลา 00:00 น. ถึง 20 ส.ค. 67 เวลา  23:59 น. โดยแบ่งออกเป็น 3 รอบกิจกรรมสำหรับการโอนเงิน ได้แก่   ​

รอบที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 21 พ.ค. 67 ถึงวันที่ 20 มิ.ย. 67 รางวัลจำกัดจำนวน 200 สิทธิ์​
รอบที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 21 มิ.ย. 67 ถึงวันที่ 20 ก.ค. 67 รางวัลจำกัดจำนวน 200 สิทธิ์  ​

รอบที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 21 ก.ค. 67 ถึงวันที่ 20 ส.ค. 67 รางวัลจำกัดจำนวน 200 สิทธิ์  ​

3. ลูกค้าสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้โดยทำตามขั้นตอนดังนี้  ​

3.1 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องมีบัญชี orbix และทำการยืนยันตัวตนสำเร็จ ภายในระหว่างวันที่ 21 พ.ค. 67 เวลา 00:00 น. ถึง 20 ส.ค. 67 เวลา 23:59 น.   ​

3.2 ลูกค้าต้องโอนเงินมายังบัญชี orbix ขั้นต่ำ 500 บาท จำนวน 1 ครั้ง ภายในระยะเวลาที่กำหนดในแต่ละรอบกิจกรรม  ​

3.3 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องกรอก Code GET500 ที่ช่องรหัสโปรโมชัน (Promo Code) บนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน orbix เพื่อยื่นยันสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรม จำกัดจำนวน 600 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลากิจกรรม

4. บริษัทฯ จะพิจารณายึดข้อมูลจากลำดับเวลาของการโอนเงินตามเงื่อนไขได้สำเร็จ  และมีการกรอก Code เพื่อยืนยันรับสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมเท่านั้น  โดยลูกค้าจะได้รับเครดิตเงินคืน มูลค่า 500 บาท เข้าสู่บัญชีผู้ใช้งานของท่านโดยอัตโนมัติหลังจากจบรอบกิจกรรมภายใน 15 วันทำการ ​

5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การรับรางวัลของลูกค้า ในกิจกรรมดังกล่าว เพียงหนึ่งครั้ง ต่อหนึ่งบัญชีผู้ใช้งานเท่านั้น  ​

6. ลูกค้าที่ได้รับสิทธิประโยชน์นี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งอื่นใด หรือโอนสิทธิ์ให้แก่บุคคลอื่น และไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือโปรโมชันอื่น ๆ ของ ออร์บิกซ์ได้  ​

7. กลุ่ม Market Maker, กลุ่มลูกค้าสถาบันและนิติบุคคล, ผู้แนะนำลูกค้าสถาบัน (Institutions, Institutional Introducing Brokers) และพนักงาน ออร์บิกซ์ เทรด ไม่สามารถร่วมกิจกรรมนี้ได้  ​

8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกข้อกำหนดและเงื่อนไขในการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า หรือตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร  ​

9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับบัญชี ในกรณีหากบริษัทตรวจสอบและพบว่าบัญชีดังกล่าวมีการกระทำความผิดตามกฎหมายหรือไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด  ​

เงื่อนไขการใช้ Cashback เครดิตเงินคืน* ลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าจะใช้เครดิตเงินคืน ในการทำธุรกรรมซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลในแอปพลิเคชัน orbix หรือถอนเป็นเงินสดได้

*สินทรัพย์ดิจิทัลมีความเสี่ยง โปรดศึกษาและลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ​

**เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด  ​

ช่องทางติดตามและอัปเดตข่าวสาร orbix หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  ​

Facebook: orbix Official ​

X: orbix Official ​

Instagram: orbix Official ​

Live Chat: orbixtrade.com/th/live-chat ​

E-mail: [email protected]

บทความถัดไป

How to Identity verification (KYC) with orbix

orbix

Content Writer

บทความที่เกี่ยวข้อง